Apel - Pika Polska

Wspieramy Ciebie we wdrażaniu nowych technologii w Twojej firmie i domu
    New Technology Consultants
Przejdź do treści
Panie Prezydencie, Premierze oraz Szanowni Państwo Ministrowie,

W związku z organizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej przetargiem na operatora samoinkasujących aparatów telefonicznych dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych, który przyniesie takiemu operatorowi przychód rzędu 48 000 000 zł. rocznie (wyliczenie skalkulowane w oparciu o wynikające z praktycznego doświadczenia naszej firmy dane, że średnio jeden abonent wydaje 50 zł. miesięcznie na zakup kart telefonicznych w kantynie – pomnożone przez łączną liczbę osób trafiających w ciągu roku do jednostek penitencjarnych w kraju).

 
Wnosimy o zawarcie w specyfikacji przetargu zapisu o bezwzględnym wymogu podpisania na równych zasadach komercyjnych przez operatora samoinkasujących aparatów telefonicznych umów o przepuszczanie przez te aparaty ruchu na darmowe numery dostępowe 800 xxx xxx wszystkich operatorów obsługujących karty telefoniczne, których używają osoby osadzone.

 
Brak takiego zapisu spowoduje upadek wielu mniejszych operatorów telekomunikacyjnych (w tym naszej firmy), którzy przez wiele lat świadcząc usługi telekomunikacyjne wyspecjalizowali się w zapewnianiu osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych atrakcyjnej dla nich i ich rodzin oferty, opartej na zasadach Fair Play oraz zasadach wolnej konkurencji zapewnianej przez zapisy kilku ustaw.

 
Upadek tych działalności spowoduje utratę pracy dla minimum kilkuset osób oraz idące za tym tragedie wielu rodzin, a w dobie kryzysu epidemii COVID-19 i jego następstw szczególnie należy walczyć o każde miejsce pracy. Przetarg na operatora samoinkasujących aparatów telefonicznych dla osób osadzonych powinien być ponad wszelką wątpliwość transparentny, aby w przyszłości wyeliminować podejrzenie o realizację partykularnych interesów konkretnego i „faworyzowanego” operatora przez osoby decyzyjne, które będą  przygotowywać i realizować przetarg. Nadmienić należy, że koszta płacone przez takiego operatora Zakładom Karnym/Aresztom Śledczym za możliwość instalacji samoinkasujących aparatów telefonicznych na terenie ich jednostek to często jedynie kilkadziesiąt do kilkuset złotych za rok.

 
Sprawa jak sami Państwo widzą jest dla nas "być albo nie być", dlatego po wysłaniu pisma do CZSW oraz innych Instytucji, które w naszej ocenie mogą być pomocne skontaktowaliśmy się z Działem odpowiedzialnym w CZSW za organizowany przetarg. Ku naszemu niezmiernemu zdziwieniu napotkaliśmy na opór przed umieszczeniem wyżej wymienionego zapisu ze strony Centralnego Zarządu Służby Więziennej organizującego ten przetarg . Jest on dla nas niezrozumiały, szczególnie, że pozwoli zachować miejsca pracy w wielu firmach, przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, a także co zapewne jest najważniejsze dla samej Służby Więziennej w żaden sposób istnienie tego zapisu w wymogach przetargu nie naruszy szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa Jednostek Penitencjarnych.

W związku z powyższym, a szczególnie zważywszy na kwotę przychodu (48 000 000 zł./rocznie), który może zyskać jeden podmiot automatycznie likwidując konkurencyjne firmy świadczące obecnie na zasadach wolnego rynku analogiczne usługi dla osób osadzonych i ich rodzin, a tym samym mogąc się stać monopolistą dyktującym ceny za wyżej wymienione usługi – apelujemy do Państwa o objęcie pełnym nadzorem planowania i przebiegu tego przetargu.

 
Z wyrazami szacunku,
Zarząd Spółki Pika Polska
Created by YOLO
New Technology Consultants
< Consulting/Services >
O Pika Polska
Pika Polska Sp. Z o. o. powstała we wrześniu 2016 roku. Pomysł wyszedł od teleinformatyka z pasji i umiłowania, fascynata telekomunikacji, wyjątkowo uzdolnionego, pomysłowego faceta. Wykonaniem zajęła się pewna kobieta – z charyzmą, lubiąca ludzi, pełna optymizmu i wyjątkowo dobrze zorganizowana więcej....
Wróć do spisu treści